Kawa – skąd jest oraz kiedy zaczęto ją pić? Przeszłość kawy rozpoczyna się przypuszczalnie w Etiopii, gdzie już w I tysiącleciu przed erą, tamtejsi