Wyznaczkiem luksusu są dla większości hotele oferujące usługi na bardzo wysokim poziomie. Przepych są jednak w coraz mniejszym stopniu ostentacyjne. Ekskluzywność danego miejsca można