Pomimo, że przeciętny wiek człowieka uległ podwyższeniu od czasów naszych babuń i prababek, to zdrowie pod wpływem przemian zachodzących w XXI wieku uległo pogorszeniu.